login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski  parlament iz Republike Hrvatske, koji će se održati dana 25. Svibnja 2014. Godine

Pozivamo građane – birače na provjeru upisa podataka u Registar birača.

Objava biračima - eu

dopuna objave

Državljani drugih država članica Europske unije, koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, mogu ostvariti biračko pravo, ako prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH, podnesu zahtjev za upis u Registar birača, najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom Uredu 

Zahtjev za upis u registar birača državljana drugih država članica EU

IZJAVA državljana drugih država članica EU

OBRAZAC - Odustanak od upisa u registar birača državljana drugih država članica EU

Zahtjevi za hrvatske državljane

...
Objavljeno: 25.03.2014
Stambeno zbrinjavanje
...
Objavljeno: 22.01.2014
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Preseljenje Odjela za gospodarstvo na lokaciju Križanićeva 11/II, Karlovac

Obavještavamo Vas da je Odjel za gospodarstvo, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, s danom 25. srpnja 2013. godine, sa adrese: Haulikova 14, Karlovac, preselio na novu adresu: Križanićeva 11, II. kat (sobe 20, 22 i 25), 47000 Karlovac.

Telefon za kontakt: centrala 047/656-333.

...
Objavljeno: 24.07.2013