login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR (8.11.2015)
...
Objavljeno: 07.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 2. listopada 2015. godine do 14.00 sati

ss strajk 2.10.2015. do 14.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 02.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 2.10.2015. godine do 10.00 sati

ss strajk 2 10 2015 do 10 00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 02.10.2015

Važne obavijesti

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013