login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Obavijest o radnom vremenu Ureda

Obavještavamo javnost i građane da je radno vrijeme Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, u sjedištu i Ispostavama u Dugoj Resi i Vojniću, počevši od 07. rujna 2015. godine pa nadalje, od 7,30 sati do 15,30 sati,  osim Ispostava Ogulin, Ozalj i Slunj, koje rade u vremenu od 7,00 do 15 sati.

...
Objavljeno: 27.08.2015
Obavijest udrugama
...
Objavljeno: 26.08.2015
Obavijest o plaćanju pristojbi i naknada za obrasce koje izdaju matični uredi za osobe iz inozemstva
...
Objavljeno: 17.07.2015
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013