login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

OBAVIJEST roditeljima i učenicima o prijavi kandidata s teškoćama u razvoju za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
...
Objavljeno: 25.05.2017
LOKALNI IZBORI – 21. svibanj 2017.

Lokacije izdavanja potvrda na dan izbora 21.05.2017. godine

Objava biračima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike - Objava biračima – lokalni izbori

Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjima odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda  - Objava biračima – nacionalne manjine

Karlovačka županija – Izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (NN38/2017) - Općine, gradovi i županija

Matični uredi Karlovačke županije nadležni za pregled, dopunu i ispravak podataka u Registru birača - Pregled dopuna i ispravak – mjesto i vrijeme

...
Objavljeno: 21.04.2017
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA – 21. svibanj 2017

 

...
Objavljeno: 21.04.2017

Važne obavijesti