login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Javni poziv udrugama

Dana 01.10.2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o udrugama objavljen u Narodnim novinama pod brojem 74 od 18.06.2014. godine.

Sukladno članku 55. st. 1. Zakona, udruge su DUŽNE uskladiti svoje Statute s novim zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu istoga, odnosno do 01.10.2015. godine

Javni poziv udrugama

...
Objavljeno: 22.01.2015
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi
...
Objavljeno: 08.01.2015
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji donosi Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Plan upisa

...
Objavljeno: 11.12.2014
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013