login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Javni poziv za stručno osposobljavanje
...
Objavljeno: 01.08.2014
Objavljen poziv za testiranje
...
Objavljeno: 09.07.2014
Tekst natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole i prijam učenika u učeničke domove u šk. god. 2014./2015. na području Karlovačke županije
...
Objavljeno: 17.06.2014
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Preseljenje Odjela za gospodarstvo na lokaciju Križanićeva 11/II, Karlovac

Obavještavamo Vas da je Odjel za gospodarstvo, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, s danom 25. srpnja 2013. godine, sa adrese: Haulikova 14, Karlovac, preselio na novu adresu: Križanićeva 11, II. kat (sobe 20, 22 i 25), 47000 Karlovac.

Telefon za kontakt: centrala 047/656-333.

...
Objavljeno: 24.07.2013