login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Postupanje kod formiranja listi prvenstva za 2015. godinu
...
Objavljeno: 11.02.2015
Javni poziv udrugama

Dana 01.10.2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o udrugama objavljen u Narodnim novinama pod brojem 74 od 18.06.2014. godine.

Sukladno članku 55. st. 1. Zakona, udruge su DUŽNE uskladiti svoje Statute s novim zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu istoga, odnosno do 01.10.2015. godine

Javni poziv udrugama

...
Objavljeno: 22.01.2015
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi
...
Objavljeno: 08.01.2015
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013