login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji donosi Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Plan upisa

...
Objavljeno: 11.12.2014
Izbori za predsjednika RH

1. Objava biračima za predstojeće izbore za predsjednika Republike Hrvatske, te svi zahtjevi za izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, zahtjevi za privremeni upis, prethodnu registraciju, te aktivnu registraciju mogu se preuzeti na stranicama Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-predstojece-izbore-za-predsjednika-republike-hrvatske/13426


2. Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača u Karlovačkoj županiji

3. Popis lokacija za izdavanje potvrda na dan izbora za predsjedika RH- Ka županija

...
Objavljeno: 25.11.2014
Javni poziv za stručno osposobljavanje
...
Objavljeno: 01.08.2014
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013