login

Kontakt

URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Adresa: HR - 47 000 Karlovac, Vranyczanyeva 4

Tel. centrala: 047 656 111

Fax.: 047 656 271

 e-mail: info@udukz.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje s tijelima državne uprave u neupravnim stvarima:

mail      pisarnica@udukz.hr

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine, donijela Zaključak kojim se obvezuju tijela državne uprave da u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima neupravne akte i druge materijale otpremaju putem elektroničke pošte (e-mail), a u svrhu smanjenja troškova otpreme.

Radno vrijeme Ureda: od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30

Predstojnik/ica Ureda može posebnom odlukom, ovisno o potrebama službi i lokalnim prilikama, odrediti i drugačiji početak redovitog radnog vremena između 7 i 8 sati.


dnevni odmor: 10:30 - 11:00