login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 20.01.2017
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama za prijam u državnu službu na radno mjesto višeg upravnog savjetnika za osobna stanja građana i registraciju udruga, u Službi za opću upravu, povodom javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11
...
Objavljeno: 17.01.2017
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA 2017. GODINU
...
Objavljeno: 28.12.2016

Važne obavijesti